Connect with us

Dünya

Ayşe Deniz ;YALIN HASTANE

Son yıllarda duyduğumuz Danışmanlık konularından birisi de YALIN Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Hizmet. Peki nedir Yalın?

YALIN FELSEFESİ’nin tanımı yaparak başlayalım;

Her gün, Her yerde, Herkes tarafından SÜREKLİ GELİŞTİRME demektir.

YALIN, BİR YAŞAM FELSEFESİ

YALIN; BİR KÜLTÜR DEĞİŞİMİ

YALIN; İÇSELLEŞTİRMEDİR.

YALIN; İSRAFLARI ORTADAN KALDIRMAK

YALIN; BİR İŞİ BİR KEREDE DÜZGÜN  VE HATASIZ YAPMAK

YALIN; ARADIĞINI BİR KEREDE BULMAK

YALIN, DEĞER AKIŞ HARİTALAMA İLE

YALIN; TEKRARLANAN İŞLERİ ORTADAN KALDIRMAK

YALIN; SÜREÇLERİ YENİDEN BELİRLEMEK

YALIN; GELECEK DURUM HARİTALAMASI İLE

YALIN; BİR İŞİ BİR KEREDE DÜZGÜN  VE HATASIZ YAPMAK

YALIN; İŞ AKIŞLARINI SAĞLAMLAŞTIRMAK

YALIN ;  EN ÖNEMLİSİDE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.

HASTA ve ÇALIŞANLARI NELER RAHATSIZ EDER diye soracak olursak,

Net ve Şeffaf olmayan işlemler,

Yönetim, hasta, doktor, hemşire ve çalışanlar arasında iletişim

Kullanılmayan makina, teçhizat

Hata durumunda suçlu aramak

Herkes ne gerektiğini bilir yapacak zamanın olmaması

Yüksek amortisman ve depolama masrafları

Çalışma prosedürelerini geliştirmek için kimse üstüne almaz

Labaratuvar, röntgen, tetkikler sayıları ve sonuçlar için bekleme süreleri..vb

Sağlık Hizmet Yönetimi, hedeflerine baktığımızda nedir hedefler; Daha az maliyet, daha çok hizmet ve daha çok kalite hasta memnuniyeti,  mevcut ekipman ve bina ile en iyi hizmeti vermek ve hastane kaynaklarının optimizasyonu, değişen hasta isteklerinde hızlı tedavi ve çözüm ve rekabet olduğuna göre demek ki,  Etkin ve Verimli  Sağlık Yönetimi için Yalın Teknikleri kullanarak, süreç optimizasyonu ile kayıpları minimize etmekten başka bir çözüm olmadığını görüyoruz. Yalın Dijital Hastane dediğimiz, Tele-sağlığın daha fazla ortaya çıktığı zaman!    COVID dönemiyle birlikte online sağlık  hizmetleri de artmaya başladı.  Görevdeki sağlık hizmeti sağlayıcıları, daha fazla hastaya tüketici dostu bir şekilde hizmet vermek ve uzun vadede maliyet yapılarını azaltmak için sanal sağlıkta deneyim ve ölçek oluşturma fırsatını kullanmak içinde temelini sağlam atmak önemli. Aynısı evde sağlık bakımı çözümleri (özellikle dijital çözümlerle) için de geçerli. Birçok terapi için ev, hastalar için uygun ve rahat olmasının yanı sıra optimum maliyet verimliliği sağlar ve maksimum etkilidir. Sağlık kuruluşları bu bakım yollarını güçlendirmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır.

Sağlık Hizmetlerindeki Verimlilik için, YALIN hastane çalışmalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği şart:

İşlemleri daha fazla şeffaf hale getirmek-Verimliliği optimize etmek

Ekipmanlar ve bütün kaynakların kullanımında verimliliğin artırılması

Süreçlerde şeffaflık ve süreçlerde israfın nasıl kaldırılabileceği

Değişen talepler ve digitalleşme  karşısında esnekliği artırmak

Beklemeleri minimize etmek. Her türlü bekleme: Hasta bekleme, doktor bekleme, yatak bekleme, malzeme bekleme, hemşire bekleme, ameliyatta doktor bekleme, hasta odasının hazırlanmasını bekleme, rdv için bekleme, teçhizat bekleme gibi israflardan tasarruf ederek, sağlık çalışanlarının daha etkin çalışmasını sağlayarak verimliliği artırabiliriz.

İSRAF VE DÜZENSİZLİK İLE SAVAŞ ancak ve ancak Yalın hastane çalışmaları ve sürekliliğini sağlayarak olur.

 Değer ile israfı ayırmak

 Hastalar açısından değer yaratmayan işleri yapmamak, bunlara ayrılan süreyi

azaltmak

 İyileştirme süresini kısaltmaya odaklanmak

 Farklı bölümlerde, tedavi yöntemleri arasında dönüş kayıplarını azaltmak

 Farklı hizmetlerin akış yollarını ayırmak

 Hastaları bir işlemden diğerine bekletmeden akıtmak, ve ilgili birimleri birbirine

yakınlaştırmak

 Malzemenin, bilginin ve çalışanın hastaların geliş hızında akışını sağlamak

 Hasta Talebini zamana düzgün yaymak

 İşi ilk defada hatasız yapmak

 Problemleri çabuk görünür kılmak

 Değişkenlikleri azaltmak

 Problemlerin kök nedenini ortadan kaldırmak

 Yerinde gözlem yapmak

 Çalışanların çok yönlü becerilerini geliştirmek

 Hızlı problem çözme yeteneğini geliştirmek (PDCA)

 Birim maliyet yerine toplam maliyete odaklanmak

 Resmin bütününü görebilmek

 İletişim araçlarını geliştirmek

 Uygun tekniklerden yararlanmak

COVID19 salgınıyla birlikte, sağlık sektörü hastalığın tedavisi, yayılması ve önlenmesi için sağlık hizmeti verirken inanılmaz zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu dönemde verimli çalışma, standartlara uyum, standartlarla çalışma, risk yönetimi, tıbbi malzeme yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, israfların minimize edilmesi ve yönetilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.

Para, iş, okul, mevki, makam bunlar bir şekilde olur şeyler. Bugün olması şart değil. Bugün olmazsa yarın olur. Oysa sağlık öyle değil. Çünkü sağlığımız bize her zaman lazım. İşler istediğimiz gibi gitmedi diye kendimizi harap etmek doğru değil. Bunun yerine bedenimizin, o işi yapmak için bize vermiş olduğu enerjiye mutlu olmalıyız. Her zaman ve her koşulda bizim için en değerli hazine sağlığımız. O yerinde olduğu sürece bizim için her gün, yeni başlangıç ve yeni umutlar demek. İşte bu yüzden umudumuzu hep taze tutmalı ve COVID 19 süreci ile yaşanan olumsuzluğun bizi yıkmasına izin vermemeliyiz. Yaptığımız işin sonucu her ne olursa olsun sonunda kazanan hep sağlık olsun. Sağlıcakla kalın

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun… Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Yönetim Danışmanı Profesyonel Koç

Ayşe DENİZ

Dünya

“Ege’yi barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Atina

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Ege’yi barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı kapsamında resmî ziyarette bulunduğu Atina’da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ı son olarak 2017’de ziyaret ettiğini, bu ziyaretin 65 yıl aradan sonra Türkiye’den Yunanistan’a devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlattı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı dolayısıyla tekrar Atina’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan makamlarına teşekkür etti.

“TİCARET HACMİMİZİN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASINDA MUTABIK KALDIK”

Türkiye-Yunanistan münasebetlerinde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını yedi yılın ardından bugün gerçekleştiriyor olmamız, bu niyetimizin bir göstergesidir. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimizi ve kuruluş bildirgesinde ifade olunduğu üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: “Sayın Başbakanla ikili görüşmemizde iş birliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Başbakanlığım döneminde teşkil edilen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının, ilişkilerimizin olumlu gündem temelinde ilerletilmesine katkı sağladığının altını çizdim. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. 2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların somut neticelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibarıyla yaklaşık beş milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası gibi ulaştırma projelerinin önemine işaret ettik.”

“AZINLIKLARIN HUZUR VE REFAHININ ARTMASI, İLİŞKİLERİMİZİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek turizm gerek kültürel alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, “Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz’deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve dışişleri bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları, kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile terörle mücadele alanındaki iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğini de ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu minvalde beklentilerimizi bir kez daha dile getirdik. Özellikle Lavrion Kampı’nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan’da teröristlere barınma imkânı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim. Yunanistan’daki Türk azınlığı ve ülkemizdeki Rum azınlığı, beşeri ve kültürel zenginliğimizin yapı taşlarıdır. Azınlıkların huzur ve refahının artması, ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Batı Trakya Türk azınlığının durumunda uluslararası hukukun gerektirdiği iyileştirmelerin yapılması yönündeki beklentilerimizi ifade ettik. Kıbrıs meselesinin, adadaki gerçekler temelinde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, tüm bölgenin yararına olacaktır.”

“ULUSLARARASI TOPLUM, İŞLENMEKTE OLAN SAVAŞ SUÇLARI KARŞISINDA SESSİZ KALMAMALIDIR”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en başından beri sivillerin hedef alınmasını hiçbir şekilde tasvip etmediğini dile getirdiğini hatırlatarak, şu görüşleri paylaştı: “Yaşananların, Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi, vicdanları yaralamaktadır. Uluslararası toplum, işlenmekte olan insanlık ve savaş suçları karşısında sessiz kalmamalıdır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz akışının temini, hepimizin önceliği olmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye olarak adil bir barışın uygulanması noktasında garantör olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze’de had safhadaki insani yardım ihtiyacı bağlamında ilk günden beri yardımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun da yardımların devamı noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.”

“ARAMIZDA ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan’ın aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülke olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz, Ege’yi bir barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnüniyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Değerli Kiryakos’un da bizimle aynı kanaati paylaştığını görmekten ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e nazik ev sahipliği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki toplantı için Ankara’da kendilerini misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum” dedi.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS: “SINIRDAŞ OLAN İKİ ÜLKE YAN YANA VE BERABER HAREKET ETMEK ZORUNDADIR”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de konuşmasında, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de güvenlik ve barışı tehdit eden durumların yaşandığını hatırlatan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorumlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de bu ortak yaklaşıma katılmayan birçok kesimin mevcut olduğunu vurgulayarak, “Ancak, sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda, güzel bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar. Bu fikir ayrılıklarında yakınlaşma olmasa da gerginlik de oluşmamalı” dedi.

Son altı ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geldiklerine dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugünkü Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının da bu ortak çabaların bir devamı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Yunanistan Başbakanı Miçotakis, her türlü şiddet, radikalizm ve terörizmin kınanması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs meselesinde de iki ülke arasında fikir ayrılığı olduğuna işaret ederek, Yunanistan için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında bir çözüm olmadığını, taraflar arasında diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğinde bir araya geldi.

HABER BURADA

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Atina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı vesilesiyle bulunduğu Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti.

HABER BURADA

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Atina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı kapsamında resmî ziyarette bulunduğu Yunanistan’da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, altı yıl aradan sonra Atina’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“HEDEFİMİZ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK”

“5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.”

HABER BURADA

DÜNYA

seers cmp badge